Foreningen for Skjern Salonorkester

Bestyrelse

Lise Ebbensgaard, formand og webmaster, lise@spillekant.dk, tlf. 40791042

Jens Vaaben, Koncertmester, Næstformand

Anita Jensen, kasserer 

Marius Thomsen, medlem

Erik Jensen, medlem

Desuden deltager dirigent Flemming Nordenhof i bestyrelsens møder efter behov.

Birgitte Andreasen, suppleant

Tina Ebbesen, revisor

Grete Lybæk, revisorsuppleant

Marius Thomsen, opdatering af orkesterets dropbox

Vedtægter for Foreningen Skjern Salonorkester